top of page
It all starts with a detailed understanding of investors  needs. On this basis, we propose an individual offer and start the project.
                                                                                                         //
Wszystko zaczyna się od dokładnego poznania potrzeb inwestora. Na tej podstawie przygotowywana jest indywidualna oferta
i rozpoczynają się prace projektowe. 

1/

2/

slajd 026.jpg

3/

Visualizations are created after developing the functional system.
                                                                                                    //
Wizualizacje powstają po opracowaniu układu funkcjonalnego. 
A functional layout project is being developed based on a detailed interview with the investors. 
                                                                                               
Układ funkcjonalny projektowanej powierzchni opracowywany jest na podstawie szczegółowego wywiadu z inwestorem. 

4/

We coordinate and carry out finishing works taking care of every detail.
                                                                                                    //
Koordynujemy i prowadzimy prace wykończeniowe dbając o każdy szczegół we wnętrzu. 

5/

Your dream come true.
                                                                                                    //
Wasze marzenia stają się rzeczywistością. 
16 copy.jpg
Każdy projekt rozpoczynamy spotkaniem, w trakcie którego określają Państwo  swoje potrzeby, oczekiwania i marzenia.  Na tej podstawie określamy zakres projektu, harmonogram prac i  etapy realizacji. Podpisujemy umowę i rozpoczynamy współpracę.
W projektach układu funkcjonalnego stawiamy na ergonomiczne rozwiązania uwzględniające tryb życia użytkowników i przyszłych mieszkańców. Na podstawie układu przygotowywane są wizualizacje, dzięki którym można wyobrazić sobie jak wyglądała będzie przestrzeń po ukończonym remoncie. Następnie dobierane są wszystkie elementy składające się na aranżację wnętrza od oświetlenia i kafli, po tkaniny i dekoracje.
 
Kolejny etap to przygotowanie rysunków wykonawczych dla ekip remontowych: opracowanie układu ścianek działowych, instalacji elektrycznej,  projekty branżowe dla stolarzy, szklarz, tapicerów oraz oraz inne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. 
Z chęcią polecimy Państwu sprawdzone ekipy fachowców z różnych dziedzin, z którymi współpracujemy od wielu lat. Dla klientów szanujących swój cenny czas oferujemy również możliwość pełnienia nadzoru nad remontem i koordynację prac na budowie. 
Zapraszam do współpracy. 
mgr inż. arch. Kalina Dobija-Dziubczyńska
bottom of page